سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی کمک پناه – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس دانشکده فنی و مهندسی بخش عمران-خاک و پی
علیرضا معقولی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس دانشکده فنی و مهندسی بخش عمر

چکیده:

هر ساله تعداد زیادی زمین لغزه ناشی از زلزله در کشورهای دنیا خسارات قابل توجهی ایجاد می کنند که از آن قبیل می توان به زمین لغزه های بوجود آمده در اثر زلزله منجیل۱۹۹۰، زلزله کوبه ۱۹۹۵ و زلزله ازمیت ۱۹۹۹ اشاره کرد.بیش از ۱۵۰ زمین لغزه در زلزله منجیل ایران خسارات قابل توجهی به خطوط لوله و خطوط انتقال برق و جاده ها وارد نمودند و در موردی یک روستا زیر ۳۰ متر خاک مدفون شد.بنابراین موضوع ارزیابی پایداری شیبهای طبیعی قبل از وقوع زلزله حائز اهمیت زیاد است. تحلیل شبه استاتیکی شیبهای طبیعی و پایدارسازی سازه ها یک روش ساده با نتایج منطقی است. انتخاب ضریب افقی لرزه ای به عنوان یک پارامتر مهم، اغلب مورد اختلاف محققین می باشد در تحقیق حاضر با در نظر گرفتن درجه اهمیت شیب با توجه به سازه های موجود مقدار تراکم جمعیت و نوع مصالح تشکیل دهنده یک روش ساده برای ارزیابی مقدار ضریب افقی لرزه ای در تحلیل های شبه استاتیک پیشنهاد گردیده است.