سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهرداد منطقیان – دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده فنی ، بخش مهندسی شیمی
مریم گلابچی – دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده فنی ، بخش مهندسی شیمی

چکیده:

انتقال جرم اسید فسفریک بین محلول آبی آن و متیل ایزوبوتیل کتون در دو حالت انتقال از فاز آبی به فاز آلی و بالعکس در دمای ٢٥درجه سانتیگراد مورد مطالعه قرار گرفت . پس از حصول اطمینان از ناچیز بودن انحلال حلالها در یکدیگر ( آب و متیل ایزوبوتیل کتون ) اطلاعات تعادلی توزیع اسید فسفریک بین این فازها تعیین و دیاگرامهای لازم ترسیم شد . ضریب کلی انتقال جرم بر مبنای محاسبه شدت تغییرات غلظت اسید فسفریک در فازها تعیین شد . در انتقال از فاز آبی به فاز آلی ضریب انتقال جرم اندازه گیری شد . مقدار متوسط ضریب انتقال جرم در حالت انتقال از فاز آلی به فاز آبی حدود ١٠٠ برابر این مقدار در حالت انتقال از فاز آبی به فاز آلی بود