سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

نوذر سامانی – دانشیار بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
مهرداد پسندی – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی از دانشگاه شیراز

چکیده:

یک روش ساده برای تعیین ضریب آبگذری و ضریب ذخیره آبخوان از داده های برگشت سطح آب بعد از آزمون پمپاژ پیشنهاد گردیده است. این روش بر اساس تبدیل داده های افت باقیمانده به داده های جبران سطح آب (b (build up و رسم آن در مقابل زمان معادل ؟؟؟ استوار است. این روش تنها از داده های برگشت سطح آب یک چاه مشاهده ای استفاده می کند و نیازی به دانستن سطح اولیه آب ˚h که ممکن است مجهول باشد، ندارد. این روش، تگمیل کننده روش های تایس و (کوپر-ژاکوب) است، زیرا تعیین مقادیر ضریب آبگذاری و ضریب ذخیره آبخوان را از داده های آزمون برگشت امکان پذیر می سازد. دقت روش با داده های واقعی بررسی شده است.