سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سازه های جدار نازک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد صفاری – استادیار بخش عمران
محمدجواد فدایی – استادیار بخش عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
ایمان محسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

معماران برای تامین فضای کافی جهت بازشوها در ساختمان دست به ابداع نوع جدیدی از بادبندها زدده اند که مشابه بادبندهای ۷ یا ۸ می باشد، با این تفاوت که به جهت تامین فضای بازشوها، دیگر اعضای آن مستقیم نیستند و از نقطه ای با شیبهای مختلف به هم متصل و در انتهای دیگر، به محل اتصال تیر به ستون وصل می شوند. البته بسیاری از مهندسان به علت تصور دو بعدی از این نوع مهاربندی به مسئله ناپایداری آن در خارج از صفحه در هنگام زلزله توجهی نمی نمایند که این موجب صدمات جبران ناپذیری می شود. با توجه به عدم وجود ضوابط مدون برای طراحی لرزه ای این سیستم مهاربندی، محاسبه ضریب رفتار و شکل پذیری که نقش مهمی در استهلاک انرژی زلزله بوسیله رفتار غیر خطی ایفا می کند، بسیار حائز اهمیت می باشد. در این مقاله با استفاده ازمدل اجزاء محدود و نرم افزار ANSYS ، رفتار این سیستم بادبندی مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادات برای بهبود عملکرد این سیستم ارائه گردیده است.