سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امین امین قربانی – هیات علمی دانشگاه پیام نور، دکتری مهندسی عمران – سازه
فردین فردین اژدری – دانشجوی دکتری سازه، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز(بورسیه)
عیسی سلاجقه – استاد بخش عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

طی دهه های اخیر در روشهای محاسبه پاسخ الاستیک خطی سازه ها تحت نیروی زلزله ، جهت تعدیل یا کاهش نتایج حاصله، مفاهیم خاصی ارائه شده است. فلسفه کاربردی ضریب رفتار در آیین نامه های طراحی لرزه ای سازه ها، احتساب انرژی است که یک سازه، از زمانی که اولین مفصل پلاستیک در آن تشکیل می شود تا زمانی که به مکانیزم گسیختگی می رسد، تحمل یا جذب می کند. هدف از این مقاله بررسی ضریب رفتار چلیک های تک لایه تحت بار قائم می باشد. بنابراین نیاز به مطالعه تعداد زیادی مدل ضروری بنظرمی رسد. در این تحقیق روند تعیین ضریب رفتار به این صورت است که ابتدا چلیک ها مدل سازی، تحلیل و طراحی بهینه می شوند. سپس آنالیز غیر خطی مصالح و غیر خطی هندسی تحت بار استاتیکی قائم فزاینده روی سازه انجام می گیرد تا سازه ناپایدار و مکانیزم شود. در نهایت منحنی های نیرو- تغییر مکان به دست می آید. سپس بااستفاده ازشیوه های ارائه شده ضریب رفتار این سازه ها محاسبه می شود. این ضریب نشانگر میزان تعدیلی است که می توان در نیروهای حاصل از مولفه قائم زلزله در اعضای سازه مد نظر قرار داد.