سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آرمن آساتوریانس – کارشناس ارشد مهندسی زلزله، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

چکیده:

با توجه به احداث ساختمانهای صنعتی جرثقیل دار در سطح کشور و گسترش روز بروز آنها با ذکر این نکته که هر چه در آئین نامه ۲۸۰۰ ایران و چه در آیین نامه سایر کشورها هیچگونهضریب رفتاری برای اینگونه ساختمانها ارائه نشده است اهمیت بررسی رفتار دینامیکی اینگونه سازه ها ملاحظه می گردد. در این راستا و بررسی دقیقتر این موضوع در این مطالعه ابتدا روش محاسبه ضریب رفتار سازه ها و عوامل موثر بر آن مورد بررسی اجمالی قرار گرفته و در ادامه چهار مدل قاب صنعتی دارای جرثقیل الکتریکی سقفی مدل شده و با استفاده از برنامه۰ SAP و زیر برنامه SAPSTL تحلیلی و طراحی شده اند