سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حیدرعلی کشکولی – استاد دانشگاه شهید چمران اهواز-دانشکده علوم و مهندسی آب
سعید برومندنسب – دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز-دانشکده علوم و مهندسی آب
یاسر حسینی – دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز-دانشکده علوم و مهندسی آب

چکیده:

مطالعه حرکت آب زیرزمینی و کاربردهای عملی آن از مهمترین جنبه های هیدرولیک آب زیرزمینی است .در این مورد معمولا جریان آب در دو حالت در نظر گرفته می شود ,یکی حالت تعادل(equilibrium)یا ماندگار(steady)ودیگری حالت غیر تعادل(non-equilibrium). ودر حالت تعادل فرض می شود که سطح ایستابی (در لایه آبدار آزاد)یا سطح فشار(در لایه محصور )در وضعیت خود ثابت بماندودر هنگامی که جریان آب زیرزمینی صورت می گیرد,نسبت به زمان تغیر نکند.جهت بدست آوردن می زان جریان ورودی و خروجی از شبکه جریان استفاده می شود.که این شبکه شامل خطوط جریان عمود بر خطوط هم پتانسیل آب زیر زمینی است .در این تحقیق سعی شده است ,بدلیل مشکلاتی که جهت رسم خطوط جریان و ایجاد شبکه منظم جریان وجود دارد از روش دیگری که میزان ورود و خروج آب زیرزمینی به منطقه را با استفاده از تفاوت حجم آب بین ماههای مختلف است محاسبه کند.