سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه اصغری – دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک
فرامرز اسمعیلی سراجی – دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک،
اکبر زنده نام – دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک

چکیده:

در این مقاله ضریب شکست فیبرهای کریستال فوتونی با روش اجزای محدود در حوزه فرکانس (FDFD) تمام برداری تعیین شده و نتیجه های به دست آمده با چند روش تحلیلی مرسوم مقایسه شده اند. در این تحلیل یک حلگر مد مبتنی بر شبکه دو بعدی Yee میانگین ضریب شکست ارائه شده است و نتیجه هایی را به دست داده که با نتیجه های روش های دیگر دارای توافق خوبی است. اختلاف بین نتیجه های به دست آمده با روش چند قطبی فقط در مرتبه ۱۰ به توان منفی ۴ است.