سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد صفاری – عضو هیئت علمی بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
الهه امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله نمودارهایی جهت اصلاح ضریب طول موثر ستونها در قابها دارای اتصالات نیمه صلب و مهاربندی جزئی ارائه شده است. برای رسیدن به این هدف پایداری یک قاب با در نظر گرفتن اثر گیرداری اتصالات و اثر مهاربندی جانبی بررسی شده است. در ادامه با استفاده از معادله شیب – افت معادله مشخصه مربوط به تعیین بار کمانشی ستون به صورت تابعی از سختی تیرها و ستونهای متصل به ستون و سختی فنر معادلسازی شده، بدست آمده است. نهایتا نمودارهای اصلاح شده تعیین ضریب طول موثر به صورت تابعی از ضرایب گیرداری پایین و بالای ستون و سختی فنر معادل تهیه و ارائه شده است.