سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بابک کفاشی – پردیس دانشکده گروه مهندسی پلیمر ، دانشکده مهندسی شیمی – فنی – دانشگاه
محمد ترامشلو – پردیس دانشکده گروه مهندسی پلیمر ، دانشکده مهندسی شیمی – فنی – دانشگاه

چکیده:

برای تعیین مقادیر ضریب فعالیت (Reactivity Ratio)ورود مونومرهای شرکت کننده در کوپلیمریزاسیون به زنجیره پلیمر از الگوریتم بهینه سازی Levenberg-Marquardt استفاده شده است و نتایج بدست آمده با مقادیر ذکر شده در منابع که از روش های دیگر محاسبه شد ، مقایسه شده است. محاسبات انجام شده توسط این الگوریتم نشان داده است که این معادله غیر خطیف دقت مناسبی را برای تعیین مقادیر ضریب فعالیت شیمیایی مونومرهایی لیوسین (L)، بتا – بنزیل آسپراتت (D) و والین (V) در کوپلیمریزاسیون را نسبت به ضرایب فعالیت این مونومرها، دارا می باشد. با استفاده از این ضرایب فعالیت و آزمایش آنها در معادله خطی – Kelen Todus، مقادیر متفاوتی بدست آمده است که به مقادیر ذکر شده در منابع نزدیکتر می باشد و خطای کمتری را نشان می دهد.