سال انتشار: ۱۳۷۱

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پیروز برخوردار – شرکت سهامی خدمات مهندسی برق(مشانیر)
علیرضا اله بخشی – شرکت سهامی خدمات مهندسی برق(مشانیر)
سید نصرت اله هاشمی – شرکت سهامی خدمات مهندسی برق(مشانیر)

چکیده:

در این مقاله به معرفی روش علمی برای تعیین ضریب قدرت اقتصادی یک شبکه پرداخته می شود. در این روش هدف کاهش تلفات شبکه با استفاده از خازن گذاری در شبکه توزیع و در نتیجه افزایش ضریب قدرت شبکه تاحدی است که صرفه جویی های اقتصادی ناشی از کاهش تلفات شبکه بیشتر و یا برابر با هزینه های مربوط به نصب خازن ها در شبکه توزیع باشد. در این رابطه از نتایج محاسبات پخش بار برای تعیین مناسبترین نقاط در شبکه توزیع برای نصب بانک های خازنی و برآورد ظرفیت خازن های مورد نیاز و همچنین تشخیص ضریب قدرت اقتصادی شبکه استفاده شده و به لحاظ نیاز به تکرار این محاسبات برنامه کامپیوتری جدیدی برای بکارگیری برنامه پخش بار و تجزیه و تحلیل نتایج حاصله و استفاده از آن در محاسبات بعدی تهیه گردیده است. طی این مقاله الگوریتم مورد استفاده در برنامه کامپیوتری مذکور و نتایج حاصل از اجرای آن برای تشخیص محل و مقدار بانک های خازنی مورد نیاز در شبکه توزیع و تعیین ضریب قدرت اقتصادی یک شبکه برق نمونه ارائه شده است.