سال انتشار: ۱۳۶۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمید مکاریها – دفتر برنامه ریزی و هماهنگی شرکت توانیر

چکیده:

یکی از اهداف شرکتها و موسسات تولیدی نیروی الکتریسیته، سرویس و رساندن برق ارزان و مطمئن به مشتریان خود می باشد . در را ستای تول ید برق ارزان ارزشهای گوناگونی ارائه می گردد که قریب به اتفاق آنها تمایل به کاهش تلفات ناشی از انتقال انرژی در خطوط دارند ( نظیر پخش بار اقتصادیEconomic Dispatch ، انتخاب محل نیروگاه، تولید مگاوار مورد نیاز مصرف کننده در نقطه مصرف و …). در این مقاله سعی شده است نشان داده شود که تولید مگاوار مورد نیاز مصرف کننده در محل مصرف ( توسط نصب خازن ) و یا به عبارتی دیگر، تغییر دادن ( افزایش ) ضریب قدرت بار (Power Factor) ، تابع پارامترهای مختلفی بوده و ضریب قدرت بهینه در یک شبکه و حتی در شینهای مختلف آن عدد واحدی نخواهد بود و در جهت یافتن ضریب قدرت بهینه در حالتهای گوناگون روشهای مناسب ارائه گردد . به بیانی دیگر، هدف رائه روش جهت محاسبه ضریب قدرت بهینه حالات مختلف می باشد، این شیوه که با نصب خازن در نقاطمختلف شبکه صورت می گیرد نشان می دهد که همواره ضریب قدرت واحد نمی تواند ضریب قدرت بهینه مصرف باشد بلکه در هر مورد این ضریب متفاوت می باشد .