سال انتشار: ۱۳۶۸

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید مکاریها – دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله سعی بر آن است، ضریب قدرت بهینه شبکه با استفاده از برنامه ریزیهای خطی و غیرخطی، بطور دقیق بدست آمده و نقاط و میزان خازنهای مورد نیاز جهت افزایش ضریب قدرت شینهای مختلف شبکه، بصورتی که حداقل هزینه و بیشترین سود اقتصادی را عاید نماید مشخص شده و همچنین بمنظور رسانیدن ولتاژ شینهائی از سیستم که در حد مجاز نمی باشند طوری عمل
گردد که حداقل هزینه را در برگیرد .
صرفه جوئی های ارزی و ریالی و کاهش تلفات سیستم در جای جای مقاله مورد نظر واقع شده و نتایج حاصله از این دید، مورد ارزیابی قرار گرفته اند .
نتایج عددی حاصل از محاسبات برای یک شبکه نمونه و قسمتی از شبکه سراسری کشور در جداول متعددی ارائه می گردد و درضمن بمنظور برنامه ریزی زمان بندی شده جهت تصحیح ضریب قدرت و ولتاژ، شبکه مورد مطالعه در ۳ دوره زمانی مختلف مورد ارزیابی واقع و در نتیجه میزان خازنهای مورد نیاز برای هر دوره از قبل مشخص می شود، علاوه بر این موارد، در راستای تعیین ضریب قدرت بهینه و تصحیح ولتاژ شبکه و نیز سایر مزایای استفاده از برنامه ضمن توضیح و تشریح کامل روش اجرائی آن پیشنهاداتی نیز ارائه گشته است .