سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود موسوی – گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
مریم کیوانی‌پور – گروه تحصیلات تکمیلی مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

چکیده:

ضریب نفوذ در طی عملیات خشک کردن با توجه به تغییر پارامترهای مختلف تغییر می کند بنابراین معمولاً برای بررسی سینتیک خشک کردن از یک ضریب نفوذ مؤثر استفاده می شود. تعیین ضریب نفوذ مؤثر با استفاده از نتایج آزمایشی بسیار مطلوب می باشد. در این مقاله در این راستا، ضریب نفوذ تجربی برای اسلایسهای سیب در شرایط عملیاتی مختلف با استفاده از داده های رطوبت بر حسب زمان بدست آورده شده است. نتایج نشان می دهد که دما اثر زیادی بر این پارامتر دارد. ضمناً با توجه به نتایج مقدار M2/S 5.41*10-10برای ضریب نفوذ مؤثر متوسط برای خشک کردن اسلایسهای سیب بدست می آید.