سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد ایران نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز
صالح تهمتن – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
شهریار شرفی – استادیار بخش مهندسیمواد

چکیده:

نفوذ مس در فولاد باعث بهبود برخی از خواص فولاد می شود که از ان جمله می توان به بهبود هدایت حرارتی و مقاومت به خوردگی آن اشاره کرد دراین تحقیق به بررسی نفوذ مس در فولاد CK45 پرداخته شد و ضریب نفوذ تعیین گردید. ابکاری مس به وسیله فرایند الکترولیز برروی ورق فولاد CK45 انجام گرفت. انگاه نمونه هایی برای انجام عملیات حرارتی از آن برش زده شد و در زمان ها و دماهایمختلف در اتمسفر خنثی حرارت داده شدند. پس از عملیات حرارتی نمونه ها متالوگرافی شدند و به وسیله میکروسکوپ نوری از انها عکس تهیه گردید. برای بررسی درصدمس در عمقهای مختلف فولاد از میکروسکوپ الکترونی SEM و سیستم EDX استفاده گردید و محل صفحه ماتانو و ضریب نفوذ محاسبه گردید نتایج حاکی از این بود که ضریب نفوذ با تغییر غلظت مس در فولاد تغیی می کند.