سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

انسیه رستمی –

چکیده:

با توجه به اینکه ترانسفورماتورهای توزیع بخش عظ یمی از هزینه سرمایه گذاری تأسیسات نیروی برق را در برمی گیرد، لیکن با انتخاب ظرفیت مناسب ترانسفورماتورها می توان این هزینه ها را حداقل نمود . بکارگیری ترانس های پربار و یاکم بار منجر با اتلاف سرمایه گذاری و تلفات شبکه و کاهش عمر ترانسفورماتورها می گردد . از آنجا ئیکه برآورد دیماند می بایستی براساس عواملی مانند سطح زیربنا، لوازم و تجهیزات برقی و مشخصات سیستم و ماکزیمم باریک سیستم موجود که براساس انرژی مصرفی ثبت شده بدست می آید، انجام شود . از اینرو مهندسین طراح با استفاده از محاسبات ضرائب تنوع یا همزمانی، دیماند هر ترانسفورماتور توزیع را برآورد می نمایند . در این پروژه سعی گردیده که ضرائب همزمانی بر اساس الگوی مصرف روزانه مشترکین خانگی بدست آید