سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدعلی محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک شناسی
مهدی شرفا – استادیار گروه خاک شناسی دانشگاه تهران
غلامرضا ثواقبی – استادیار گروه خاک شناسی دانشگاه تهران

چکیده:

انتقال املاح در خاک می تواند به وسیله تعدادی از مدل های ریاضی توصیف شود . موفقیت این مدل ها تا اندازه زیادی به توانایی ما در جهت کمی کردن پارامترهای نامعلوم آنها وابسته است ( وان گنوختن و ویرنگا ۱۹۸۶) در صورتی که یک مدل ساده جذب خطی به معادله انتقال املاح ملحق شود، مدل ساده ای برای انتقال املاح بدست می آید که دارای دو پارامتر نامعلوم ضریب پخشیدگی – پراکنشی و عامل تاخیر است . در این مقاله پس از تشریح این مدل روشی برای تعیین این پارامترها ارائه میشود .