سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد یکه یزدان دوست – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
حمید شاملو – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
آرش ادیب – دانشجوی دکترای هیدرولیک دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

چکیده:

ضریب پخش در رودخانه های معمولی بستگی به سرعت جریان، شعاع هیدرولیکی و ضریب مانینگ دارد. در رودخانه های جزر و مدی ضریب پخش علاوه بر عوامل بالا بستگی به دامنه و پریود امواج جزر و مدی و دبی جریان رودخانه ای هم دارد. در این مقاله از مباحث احتمالی و تئوری احتمال توامان برای تعیین حداکثر غلظت شوری بهع ازاء ترکیبات مختلف دبی حداقل رودخانه ای و حداکثر ارتفاع مد استفاده می شود و به وسیله کالیبراسیون مدل پخش-جابجا جایی، ضریب پخش تعیین می گردد. برای مطالعه موردی رودخانه کارون در فاصله بین اهواز و سه شاخه خرمشهر انتخاب شده است. رودخانه کارون مهمترین رودخانه جزر و مدی ایران است. در کالیبراسیون مدل مشاهده شد که نتایج مدل ابداع شده با روابط رگراسیون ایجاد شده بین غلظت شوری، ارتفاع سطح اب و دبی رودخانه ، در ایستگاهه های دارخوین و سلمانیه همخوانی خوبی دارد.