سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
محمدهادی خوش تقاضا – دانشیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس.
محمد طهماسبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

ضریب کشسانی ظاهری میوه سها یکی از خصوصیات مکانیکی مورد نیاز در طراحی و بهینه سازی ماشین های فرآوری، بسته بندی، انتقال محصول و کاهش صدمات مکانیکی می باشد. لذا در این تحقیق ابتدا برخی خواص فیزیکی گوجه فرنگی اندازه گیری شده و سپس ضریب کشسانی آن به روش بارگذاری شبه استاتیک بوسیله دستگاه آزمون مواد اندازه گیری شد. آزمایشات در سه سطح جرمی گوجه فرنگی، درشت (جرم بیشتر از ۱۰۰گرم)،متوسط (جرم بین ۵۰تا ۱۰۰ گرم) و ریز (کمتر از ۵۰ گرم) انجام گردید. نتایج این تحقیق نشان می دهد که متوسط ضریب کشسانی ظاهری برای گوجه فرنگی در سه سطح جرمی درشت، متوسط و ریز به ترتیب،۹۸/۴۵، ۱۱۶/۱۲ و ۱۰۴/۴۵ کیلو پاسکال بدست آمده است.