سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا سیرجانی – واحد تخصصی امور خطوط شرکت سهامی خدمات مهندسی برق ( مشانیر )، دانشگاه آزا
امیر مهرتاش – واحد تخصصی امور خطوط شرکت سهامی خدمات مهندسی برق ( مشانیر )، دانشکده بر

چکیده:

بدلیل مشکلات موجود دراحداث خطوط انتقال و توزیع در مناطق شمالی کشور ایران ، لازم است خط وط این مناطق بصورت کمپکت طراحی گردد بطوریکه منجر به کاهش حر یم، کاهش ابعاد و تع داد فونداسیونها، کاهش وزن و ابعاد برجها شود . در این مقاله به بررسی و مقایسه فنی و اقتصادی روشهای مختلف کمپکت سازی در مورد خطی نمونه در منطقه مازندران می پردازیم، البته با درنظرگرفتن این نکته که ارائه طرح کمپکت مناسب باید با توجه به مشکلات اجرائی خاص این من طقه ازنظر احداث فونداسیون و نصب پایه ها باشد ، طبیعتا نتایج این بررسی قابل تعمیم به غالب پروژه های این منطقه که شرایط مشابهی دارند میباشد .