سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا داودی راد –
امیرهوشنگ رجائی –
زنده باد یوری گورشکف –

چکیده:

در مصالح سازنده اطراف فضاهای زیرزمینی واتنبدگی و تغییر شکل هایی بر اساس تغییرات میدان های تنش در پیرامون آن وجود دارد. توزیع مجدد تنش بعد از حفاری به عوامل مختلفی نظیر شرایط زمین شناسی شکل و ابعاد مکان، حفاری شده و خواص فیزیکی سنگ بستگی دارد. روش ژئوفیزیکی لرزه نگاری می تواند برای تعیین زون بندی جداره تونل و تعیین عمق سنگ سالم مورد استفاده قرار گیرد. تاثیر قابل توجه تراکم و ابعاد درز و شکاف سنگ و شرایط تنش در میزان سرعت انتشار امواج الاستیک، امکان تعیین زون بندی ها را میسر ساخته و در نتیجه امکان تعیین موقعیت سنگ سالم و عمق بهینه برای مهار سنگ جداره تونل را فراهم می سازد . این روش در کف، دیواره ها و سقف تونل سرریز سد کوثر برای تعیین عمق سنگ سالم همزمان با پیشرفته حفاری و تعریض مورد استفاده گرفت.