سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم کریمی – گروه فیزیک ، دانشگاه فیزیک ، دانشگاه رازی ، کرمانشاه ، گروه مخابرات نو
فرامرز اسمعیلی سراجی – گروه مخابرات نوری ، مرکز مخابرات ایران ، تهران

چکیده:

با تعیین طول نفوذ در هر نوع تار آلاییده می توان از مقدار تقریبی طول بهینه در طراحی تقویت کننده ها اطلاع حاصل نمود . در این مقاله معادله های نرخ برای انتشار تک پرتو در تار آلاییده با تلفات و بدون تلفات زمینه حل شده و طول انتشار تک پرتو تعریف و به دست آمده است روند تغییرات طول نفوذ برای تار اربیومی آلاییده به Ge/Al/Er برای دو حالت تلفاتی در کلیه طول موجها شبیه سازی وئ با هم مقایسه شده است همچنین مقادیر بر طول نفوذ بر کلیه هم آلاینده های تارهای شیمیایی و پلیمری تعیین شده است