سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهروز زارعی – استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
عظیم زارعی – دانشجوی دکتری گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تصمیم گیری در خصوص خط تولید به عنوان یکی از مهمترین چالشهای سازمانهای تولیدی مطرح است. هزینه زیاد ایجاد ظرفیت برای انبارهای میانگیر در ایستگاه های کاری از یک سو و هزینه توقف آنها بدلیل کمبود ظرفیت از سویی دیگر موجب شده تا همواره ظرفیت انبارهای میانگیر یکی از موضوعات مهم تصمیم گیری تلقی شود. پیچیدگی و ماهیت تصادفی این سیستم ها، تصمیم گیرندگان را ناگزیر به استفاده از رویکرد مدلسازی در تحلیل آنها نموده است. در این راستا به منظور ارائه یک مدل مناسب با واقعیت از مدلهای شبیه سازی استفاده های فراوانی شده و اخیرا به منظور اضافه کردن قابلیت بهینه سازی به آنها از روشهای بهینه سازی بهره گرفته می شود. مقاله حاضر چگونگی پیاده سازی الگوریتم SA را در ارتباط با این دسته مسائل بیانمی نماید. برای این منظور اقدام به طراحی و تهیه یک نرم افزار شد. که به کمک آن حالات مختلف مسئله آزمایش گردید. نتایج بدست آمده به خوبی دلالت بر کارایی این الگوریتم دارد.