سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهران کریم پور فرد – کارشناس ارشد خاک و پی دانشگاه علم وصنعت ایران دانشکده مهندسی عمران
ابوالفضل اسلامی – استادیار دانشگاه گیلان دانشکده فنی و مهندسی رشت
نادر شریعتمداری – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مهندسی عمران

چکیده:

تعیین ظرفیت باربری شمع ها بر اساس نتایج آزمایشهای درجا به عنوان یک روش مکمل روشهای آنالیز استاتیکی و دینامیکی مورد توجه مهندسین ژئوتکنیک می باشد. بانک اطلاعاتی حاوی ۳۶ مورد عملی شامل نتایج آزمایش بارگذاری بر روی شمع ها و نتایج SPTوCPT انجام گرفته در حداقل فاصله نسبت به شمع، تشکیل شده است. بر اساس موارد جمع آوری شده، یک روش جدید تعیین ظرفیت باربری بر اساس نتایج SPT برای شمع های مستقر در خاکهای دانه ای پیشنهاد شده است. نتایج حاصل از این روش با استفاده از رووش احتمالی تجمعی Cumulative با نتایج حاصل از ۵ روش تعیین ظرفیت باربری مستقیم بر مبنای دادها یCPT و ۴ روش تعیین نتایجی با دقت قابل قبول در تعیین ظرفیت باربری شمعها را در برداشته که قابل مقایسه با رشهای نسبتا دقیق تعیین ظرفیت باربری بر اساس آزمایش CPT می باشد.