سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا هاشمی – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی آزمایشگا
سیدمحمدتقی بطحایی – دانشکده مهندسی برق

چکیده:

در این مقاله با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی TOSCS اجزاء سیستم تولید همزمان برق , گرما و سرما بطور بهینه انتخاب شده است . اجزاء این مدل شامل دستگاه CHP بویلر گازی کمکی , چیلر جذبی , میزان خرید برق از شبکه می باشد. در حقیقت , حل این مدل نوع و ظرفیت بهینه اجزای مذکور را با توجه به بارهای الکتریکی , گرمایی , و نیز سرمایه اولیه محدود , تعیین می کند. در تابع هدف , بازده اقتصادی کل این سیستم طی کل دوره بهره برداری بیشینه می شود.نتایج تعیین ظرفیت بهینه مدل از لحاظ فنی مورد بحث قرار گرفته و در ادامه با یک مثال نمونه وموضوع مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .