سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی پیشرفت های تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
علی گودرزی املشی – دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر
رضا مرادپور – دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر
شهاب الدین مزیدی شرف آبادی – دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

چکیده:
در این مقاله، روشی جهت تعیین اندازه بهینه سیستم ذخیره ساز انرژی در یک ریزشبکه به منظور افزایش قابلیت اطمینان آن ارایه شده است. روش ارائه شده بر اساس یک مدل احتمالی و با در نظر گرفتن تمامی شرایط عملکردی ممکن برای ریزشبکه می باشد. در این راستا ابتدا حالت مستقل و سپس حالت اتصال ریزوشبکه به شبکه اصلی بررسی می گردد. برای حل مسئله از برنامه ریزی خطی آمیخته با اعداد صحیح (MILP) با هدف کمینه کردن هم زمان هزینه های نصب سیستم ذخیره ساز و هزینه بهره برداری از ریزشبکه مستقل و افزایش سودآوری ریزشبکه متصل به شبکه اصلی استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که نصب ظرفیت بهینه سیستم ذخیره ساز انرژی در ریزشبکه، علاوه بر افزایش قابلیت اطمینان با جبران کمبود توان بادی، خورشیدی و بار سبب کاهش هزینه بهره برداری از ریزشبکه مستقل و افزایش سود آوری ریزشبکه متصل به شبکه اصلی می شود.