سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید محمد صادق حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
امیر صرافی – دانشیار بخش مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجید طهمورسی – عضو هیئت علمی پژوهشکده مواد مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته

چکیده:

ظرفیت تعویض کاتیونی یا CEC یکی از مهمترین خصلت های بنتونیت جهت استفاده آن در صنایع مختلف می باشد. تعویض کاتیونی در بنتونیت ها به نوع و مقدار کاتیون های بین لایه ای بستگی دارد. روش های متفاوتی برای اندازه گیری این پارامتر استفاده شده که روش جذب متیلن بلو و روش جذب کمپلکس مس از عمده ترین این روش ها می باشند. در این تحقیق CEC نمونه های مختلفی از بنتونیت های استان کرمان با استفاده از این دو روش به دست آمد . مقایسه این مقادیر نشان داد که روش متیلن بلو در تعیین CEC بنتونیت های کلسیمی و با تورم کم، قابل اطمینان نبوده ولی روش کمپلکس مس هم در مورد بنتونیت های سدیمی و هم کلسیمی مقادیر صحیح تری را نشان می دهد.