سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی فلاح زیارانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه دانشگاه تربیت مدرس
عباسعلی تسنیمی – دانشیار گروه مهندسی سازه دانشگاه تربیت مدرس
محمدتقی احمدی – استاد گروه مهندسی سازه های هیدرولیکی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

این مقاله نتایج تحلیل هایی را که با استفاده از مدلسازی به روش محدود توسط نرم افزار ANSYS، روی ۱۲ اتصال تیر-ستون میانی انجام گرفته است، مورد بررسی قرار می دهد. در مدلسازی اتصالات قابلیت ترک خوردگی و خردشدگی برای بتن و رفتار غیرخطی مصالح برای بتن و فولاد لحاظ شده است. پس از انجام تحلیل، میزان تاثیر ضوابط مطرح شده در آب برای اتصالات، که به منظور ایجاد تاخیر در تشکیل مفصل پلاستیک در درون یک اتصال تدوین شده اند، مورد ارزیابی قرار گرفته است. به عنوان یک نتیجه گیری کلی به نظر می رسد بر خلاف وضعیت مطلوب، ضوابط آبا برای اتصالات، در مواردی قادر نخواهد بود ایجاد مفصل پلاستیک در درون اتصال را تا زمان پلاستیک شدن تمام اعضای مجاور، به تاخیر بیاندازد