سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدمحمدحسن حسینی – علوم و تحقیقات، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
حسین هارون آبادی – دانشجوی دکتری واحد علوم و تحقیقات
حسن براتی – دانشجوی دکتری واحد علوم و تحقیقات
فرشید فروز بخش – دانشجوی دکتری واحد دانشکده برق

چکیده:

یکی از مهمترین موضوعات در طراحی نیروگاههای آبی کوچک جریان رودخانه ای، تعیین ظرفیت نصب بهینه نیروگاه و یا بعبارتی برآورد Excel میزان انرژی تولیدی سالیانه بهینه آن است . در این مقاله پس از ارائه روشی جهت محاسبه انرژی سالیانه، برنامه ای به کمک نرم افزار تهیه شده است که تجزیه و تحلیل اقتصادی نیروگاههای آبی کوچک را به روش آنالیز حساسیت انجام داده، واخص های مهم اقتصادی را برآورد می نماید . در مرحله بعد برنامه ای به کمک نرم افزار Matlab تهیه شده است که شاخص های قابلیت اطمینان را به روش مونت کارلو، برای تعدادی از واحدها با منحنی تداوم بار مشخصی، محاسبه می نماید . نهایتا از ترازیابی شاخص های فنی – اقتصادی و شاخص های قابلیت اطمینان، ظرفیت نصب بهینه نیروگاه تعیین می شود . الگوریتم فوق بر روی یک نیروگاه آبی کوچک نمونه بنام " ناری " اعمال شده و ظرفیت نصب بهینه ۳/۷ MW بدست آمده است .