سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد زهساز – استادیار دانشگاه تبریز دانشکده فنی مهندسی مکانیک، تبریز
تاج بخش نوید چاخرلو – استادیار دانشگاه تبریز دانشکده فنی مهندسی مکانیک، تبریز
سوران حسنی فرد – دانشجوی دکتری دانشگاه تبریز دانشکده فنی مهندسی مکانیک، تبریز

چکیده:

استفاده از آلیاژهای آلومینیوم در صنایع خودرو سازی، خصوصاً در بدنه، جایی که روش اصلی اتصال صفحات توسط نقطه جوش انجام می گیرد، کاربرد زیادی دارد . در این مقاله رفتار مکانیکی جوش های نقطه ای تحت بارگذاری متناوب در صفحاتی با ضخامت ۱٫۲mm از جنس آلیاژ آلومینیوم ۵۱۸۲-۰ که شامل دو عدد نقطه جوش تک ردیفه می باشند، بررسی شد و برای تعیین طول عمر جوش های نقطه ای، از روش عمر ‐ کرنش استفاده گردید . به همین منظور یک تحلیل غیر خطی روی المان محدود سه بعدی صفحات اتصالی مزبور انجام گرفت و توزیع تنش الاستیک -پلاستیک در گوشه های نقطه جوش ها بدست آمد . نمودار L-N بدست آمده از این تحلیل با داده های تست تجربی مقایسه گردیده و نتایج حاکی از آنست که تطابق خوبی بین این روش با عمر خستگی واقعی نمونه وجود دارد .