سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدعلی حامدی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع
نظام الدین فقیه – دانشیار شیراز، استاد دانشگاه (دکترای مهندسی مکانیک)
ابوطالب شفقت – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر – مجتمع دانشگاهی ع

چکیده:

ارزیابی شرایط عملکرد سیستمها و اطمینان از صحت فرآیند سیستمی از مهمترین پارامترهای نظام طراحی در فرایند تولید محصولان مهندسی می باشد. قابلیت اطمینان معیار اصلی سنجش تطابق شرایط طراحی با قیود اعمالی بر سیستم است وتضمین کننده اعتبار ساختاری زیر مجموعه های یک محصول مهندسی است. در این مقاله ضمن تشریح روشهای مهندسی در قابلیت اطمینان به ارزیابی مدلهای ریاضی این تکنیک در افزایش قابلیت اطمینان زیر سیستمهای یک هاور کرافت خاص پرداخته شده است. از نتایج بدست آمده در این تحقیق می توان بصورت کاربردی در رابطه با اطمینان عملکرد زیر سیستمی شناور های اثر سطحی SES (Surface Effect Ship) ،هاور کرافت (Hovercraft) ، هیدروفویل و … استفاده نمود.