سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا دهقان نیری – کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوس
سعیدرضا صباغ یزدی – استادیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

چکیده:

برای مدلسازی عددی جریان در اطراف پایه پلها بوسیله معادلات آبهای کم عمق از جمله مدلهای ریاضی کارآمد جهت توصیف دو بعدی و رفتار جریان در برخورد به موانع مسیر جریان میباشا. از طرف دیگر غیاب استهلاک فیزیکی درمعادلات غیر لزج باعث رشد خطاها وایجاد نوسانات درجوابها (خصوصا در مناطق دارای گرادیانهای شدید درمتغیرهای وابسته) شده و حل صریحمعادلات راباشکست مواجه می سازد. در کارحاضر گسسته سازی معادلات با استفاده از روش رئوس مثلثی غیر همپوشان احجام محدود انجام گرفته است. برای حل درگیر معادلات پیوستگی و حرکت برای جریان تراکم ناپذیر غیر دائنی از روش تراکم پذیری مصنوعی استفاده شده و بمنظور غلبه بر نوسانات حل عددی ودستیابی بهپایداری و همگرایی حل از جملات استهلاک مصنوعی شامل مشتقات پاره ای چهارم استفاده گردیده است. گام محاسباتی با عنایت به سرعت موج انتقال اطلاعات معادلات تراکم ناپذیر غیر لزج محسابه شده است. مدل عددی تدوین یافته قابلیت جریانهای داحخلی و خارجی و بدون محدودیت هندسی را دارا می باشد. در کار حاضر برای مدلسازی جریان از مدل پایه دایره ای استفاده و کیفیت نتایج حاصل از این مدل برای برخی آزمونهای عددی مشابه، نظیر جریان حول یک استوانه دایروی مورد رازیابی قرار گرفته است.