سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش معدن و علوم وابسته

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید امیر اسعد فاطمی – عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند

چکیده:

ترانشه نیروگاه سد کارون ۴ در محل برخورد ۲ رودخانه کارون و منج و در ساحل راست رودخانه منج و ساحل چپ رودخانه کارون قرار دارد. بدلیل اختلاف کف ترانشه با سطح آب در رودخانه های منج و کارون، ترانشه در معرض تراوش آب و ناپایداری دیواره قرار دارد که مشکلاتی از قبیل ناپایداری دیواره شیبدار را بوجود می آورد. برای تحلیل مقدار و فشار نشت آب از اطراف به ترانشه نیروگاه از نرم افزار MSEEP استفاده شده است. از جمله پارامترهای کلیدی برای تحلیل نشت، موقعیت و عمق سنگ کف است که به عنوان مرز نفوذناپذیر کف تعریف می گردد که جریان از آن عمق به بعد وجود نخواهد داشت. اما در ساختگاه ترانشه نیروگاه لایه نفوذناپذیر شاخصی وجود ندارد، بنابراین باید لایه نفوذناپذیری را در نظر گرفت که از جریان از عمق این لایه به پائینتر وجود ندارد و به عنوان لایه نفوذناپذیر مجازی در نظر گرفت. برای پیدا کردن عمق لایه نفوذناپذیری کف، تحلیل نشت با عمقهای مختلف لایه مجازی انجام گرفت. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS بررسی گردید. با استفاده از تحلیل آماری عمق لایه نفوذناپذیر مجازی کف مشخص و تحلیل پایداری بر اساس آن انجام شد.