سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهرداد کاشفی – استادیار گروه مواد و متالورژی دانشگاه فردوسی مشهد
میثم شیخ امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

فرآیند کربوراسیون یکی از مهم ترین و رایج ترین پروسه های تولید قطعات صنعتی بشمار می آید. هدف از این فرآیند افزایش درصد کربن سطحی فولادهای کم کربن می باشد تا در نهایت به سختی مورد نظر در سطح برسیم. عمق نفوذ کربن پارامتر مهمی است که کنترل و تعیین دقیق آن, می تواند راهگشای رسیدن به خواص مورد نظر باشد.چندین روش برای اندازه گیری عمق نفوذ کربن وجود دارد که از آن جمله می توان به محاسبات تئوری با معادلات نفوذ, متالوگرافی و سختی سنجی اشاره کرد. در این پژوهش عمق نفوذ کربن با روش های متالوگرافی (تغییر رنگ نمونه بعد از اچ کردن), سختی سنجی (با استفاده از پروفیل سختی) و جریان گردابی تعیین گردید و نتایج با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج حاصل نشان دهنده دقت خوب و قابل قبول روش جریان گردابی در مقایسه با دو روش دیگر است که علاوه بر دقت آن, صرف هزینه و زمان کمتر در بازرسی قطعه, باعث شده اند که به عنوان جایگزینی قابل اطمینان برای روش های رایج معرفی گردد.