سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

الهام محمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
فروغ صدودی – مرکز تحقیقات علوم زمین پتسدام، آلمان
احمد سدیدخوی – موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران
محمدرضا قیطانچی – موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران

چکیده:

در این مقاله با استفاده از امواج دور لرز ثبت شده در ایستگاه‌های شبکه لرزه نگاری قوچان و مشهد وابسته به موسه ژئوفیزیک و پردازش این داده‌ها مبتنی بر روش تابع انتقال گیرنده، عمق موهو مربوط به منطقه کپه داغ محاسبه شد و این مقدار در حدود ۴۹-۳۶ کیلومتر به دست آمد که با مطالعات قبلی در همین زمینه سازگاری خوبی دارد.