سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین همایش تبادل تجربه های پژوهشی، فنی و مهندسی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

آرش کنعانی – کارشناس شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
امیررضا احمدی مطلق – مدیر بخش فاضلاب و آبهای سطحی شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

سیستم های جمع آوری فاضلاب شهری معمولاً بصورت مجراهای بسته ای هستند که در زیر زمین احداث و یا حفر می شوند . طراحی سیستم های جمع آوری فاضلاب شهری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشند زیرا عملکرد نا مناسب این سیستم ها بطور مستقیم و سریع باعث گسترش آلودگی و نابسامانی در سیستم های زندگی شهری می شوند . در طرح هیدرولیکی فاضلاب رو ها عمق بحرانی و عمق نرمال مقاطع از مهمترین پارامتر های جریان می باشند . از زمان اجرای نخستین شبکه فاضلاب شهری یعنی اگوی شهر پاریس در سال ١٧٨٩ تا کنون روش های مختلفی برای محاسبه عمق بحرانی و نرمال مقاطع مختلف ارائه شده است . عموم این روش ها روش هایی تجربی و یا نیمه تجربی برای مقاطعی ای خاص بوده اند که برمبنای سعی و خطاء این دو پارامتر مهم
جریان یعنی عمق نرمال و بحرانی را محاسبه می کنند . در این مقاله با استفاده از روشی که از تلفیق الگوریتم ژنتیک و مدلی عددی نوشته شده می باشد، روشی کلی برای محاسبه عمق نرمال و بحرانی برای مقاطع غیر دایره ای فاضلابرو ها ارائه می شود . از این روش اولین بار در سال ٢٠٠٦ برای محاسبه عمق بحرانی در کانال های باز استفاده شده است . در انتها با استفاده از همین روش مقادیر عمق بحرانی و نرمال برای فاضلابرو های شهر اصفهان برای مقادیر مختلف شیب و دبی محاسبه می شود .