سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه سادات شاه احمد قاسمی – دانشگاه الزهرا، گروه فیزیک
سیده زهرا شورشینی – دانشگاه الزهرا، گروه فیزیک
پرویز پروین، – دانشگاه امیرکبیر، دانشکده مهندسی هسته ای و فیزیک
بتول سجاد، – دانشگاه الزهرا، گروه فیزیک

چکیده:

در این مقاله با استفاده از روش طیف نگاری پلاسمای القایی لیزری LIBS عناصر تشکیل دهندهی دندان طبیعی و همچنین یک نمونه پروتز دندان مورد بررسی قرار گرفته و نتایج بدست آمده با هم مقایسه شده است. از این روش می توان به عنوان معیاری در تعیین کیفیت پروتز استفاده کرد.