سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمدابراهیم سربندی فراهانی – پژوهشگاه نیرو ایران
یدالله نقی زاده – مرکز تحقیقات ایران خودرو ایران

چکیده:

استفاده از سیستمهای برودتی در فصل تابستان از جمله عوامل ایجاد پیک شبکه محسوب می شود . اغلب سیستمهای ایجاد برودت در فصل تابستان بکار گرفته شده و در نتیجه بار الکتریکی قابل توجهی را به سایر مصارف الکتریکی نظیر روشنایی، وسایل خانگی و … می افزاید . این رفتار باعث افزایش هزینه های تولید برق به منظور تأمین نیازهای مذکور می گردد . به همین دلیل شناسایی عوامل موثر در ایجاد مصارف برودتی ساعتی ساختمانها نقش قابل توجهی در اعمال مدیریت بار و انرژی در آنها ایفا می نماید . در این مقاله مصارف برودتی ساعتی ۱۲ ساختمان نمونه ( واقع در شهرهای تهران، شیراز، بندرعباس و اهواز ) بررسی و سهم هر یک از عوامل مذکور در ایجاد بار برودتی ساعتی تعیین و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . نتایج بدست آمده نشان می دهد که شرایط اقلیمی، نوع کاربردی و معماری ساختمان و مشخصات ترمودینامیکی مصالح ساختمانی از جمله مهمترین عوامل مؤثر در ایجاد الگوی مصارف برودتی ساختمانهای مورد بررسی می باشد .