سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نسرین دسترنج ممقانی – پژوهشکده فناوری اطلاعات مرکز تحقیقات مخابرات ایران
فاطمه ثقفی – عضو هیئت علمی پژوهشکده فناوری اطلاعات مرکز تحقیقات مخابرات ایران تهر
پیمان اخوان – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

بسیاری از شرکت های بزرگ منابع فراوانی به مدیریت دانش اختصاص داده اند زیرا آنها اعتقاد دارند که دانش و مدیریت آن به عنوان پایه ای برای ایجاد مزیت رقابتی در سازمان محسوب می شود. البته پیاده سازی پروژه های مدیریت دانش در سازمان، نیازمند تغییرات اساسی در سازمان با مدیریتی آگاه است دراین مقاله ابتدا عوامل موفقیت مدیریت دانش با مرور مقالات مرتبط با این حوزه که بین سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۹ ارائه شده است استخراج می شود. سپس این عوامل دسته بندی شده و عوامل موثر درهر حوزه تعیین می شود. درانتها نتایج نهایی با تشکیل پنل خبرگان جمع بندی شده و عوامل موثر و کلیدی موفقیت مدیریت دانش تعیین می گردد نتایج حاکی از آن است که از بین ۱۲ عامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش، چهار عامل استراتژی دانش، پشتیبانی مدیران، ایجاد انگیزش در کارکنان سازمان برای اشتراک دانش و زیرساخت فنی مناسب به عنوان عوامل کلیدی در موفقیت مدیریت دانش می باشند بدیهی است توجه مستمر مدیران به این عوامل، سرمایه گذاری مناسب و کنترل عملکرد سازمان در آنها ضروری است.