سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

پری ناز همتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
حسن صیادی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
محمد دقیق – دکترای سازه های دریایی از دانشگاه دلف هلند

چکیده:

حوادث دریایی تاثیر به سزایی در خرابی سکوهای دریایی دارد در این مقاله با تقسیم بندی سکوهای دریایی به سه گروه و بررسی انواع خرابی ایجاد شده، عواملی که باعث خرابی در آنها می شوند شناسایی کرده و با توجه به آمار موجود آنها را دسته بندی نموده آنگاه احتمال خرابی آماری را برای سکوها محاسبه کرده وسپس به بررسی آتش سوزی (Fire) که پس از نشت مخازن (Blowout) مهمترین خطر برای سکوهایثابت که در خلیج فارس ایران هستند پرداخته می شود و در نهایت پس از مدلسازی و حل ریاضی و عددی معادلات آن و مدلسازی آن در نرم افزار مربوطه، نحوه انتشار گرمای آتش و تاثیر عوامل مختلف انتقال گرما و حرارت بر روی سکوها بررسی میگردد.