سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سامی سالک – کارشناس ارشد گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
حسین آتشی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
فرخ اکبری اسپیلی – کارشناس ارشد گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

فلزات سنگین آلوده کننده آب می باشد. در این بررسی، جهت اندازه گیری سه فلز آرسنیک، آنتیموان و کادمیوم، از ۱۰ حلقه چاه آب متعلق به شرکت آب و فاضلاب، در سطح شهر زاهدان، نمونه گیری بعمل آمد و غلظت این عناصر به روش طیف سنجی اتمی اندازه گیری شد. حداقل غلظت کادمیوم در چاههای نمونه گیریppm 0/005 و بیشترین غلظت آن ppm5/41 و بیشترین غلظت آن ۶/۰۴ppm است که بسیار بیشتر از حد مجاز استاندارد (۰/۰۰۵ppm) می باشد و به همین ترتیب حداقل غلظت آرسنیک در چاههای نمونه گیری ۰/۷۷ppbو بیشترین غلظت آن ۳/۵۲ppm است که پایینتر از حد مجاز استاندارد (۱۰ppm)می باشد. جهت کنترل این آلودگیها بایستی منشاء آنها (زمین شناسی یا فعالیتهای انسانی) نیز معلوم گردد، که برای نیل به این هدف، منحنیهای هم غلظت برای هر یک از عناصر مذکور، بر روی نقشه زمین شناسی منطقه رسم شد و مناطق آلودگی وجهت حرکت آلودگی در آبهای زیرزمینی منطقه مشخص شد. با جمع آوری اطلاعات مربوط به
فعالیتهای صنعتی، کشاورزی و دامداری، و نیز مطالعات زمین شناسی و ژئوشیمی منطقه، منشاء این آلودگیها تعیین شد.