سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی عابدینی – کارشناس ارشد پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی
سیدحجت خداپرست – مربی پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی پژوهشکده ابزی پروری
هادی بابایی – کارشناس ارشد پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی
حامد عابدینی – مربی پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی پژوهشکده ابزی پروری

چکیده:

فلزات سنگین از جمله آلاینده های محیطی هستند که نظر به اهمیت آنها توجه محافل علمی را به خود معطوف کرده اند. در این تحقیق میزان غلظت فلزات سنگین (Cr,Cd,Cu,Zn,Fe) در آبهای زیر زمینی حاصل از تعدادی قنوات و چاههای عمیق و همچنین رودخانه ششطراز مورد بررسی قرار گرفته و برخی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی اب، کدورت نظیر دما PHسختی موقت و دایمی آب EC فرم های نیتروژن و فسفر و غیره اندازه گیری شده است. روش کار بر اساس روشهای استاندارد آمریکا در آنالیز آب و فاضلاب با استفاده از سیستم استخراج مایع-مایع با حلال MIBK و کمپلکس دهنده APDC بوده و دستگاه جذب اتمی شعله مورد استفاده قرار گرفته است. در سفره های آب زیرزمینی مورد برسی حداکثر مقدار غلظت فلزات کروم،کادمیم، مس، روی و آهن به ترتیب برابر با ۰/۱۰۷،۰/۰۹۹،۰/۰۱۲،۰/۰۴۰ و ۰/۵۰۹ میلیگرم در لیتر بوده است حداقل غلظت فلزات سنگین مورد بررسی(به غیر از آهن که ۰/۳۶۰ میلیگرم لیتر بوده) کمتر از حد تشخیص بوده است. با توجه به داده های حاصل و طبق استانداردهای ارایه شده غلظت فلزات مورد بررسی در منابع آبی زیرزمینی مذکور در حال حاضر کمتر از حد بحرانی است.