سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد خان بابایی – دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریتIT
احمد نادعلی –

چکیده:

روشTPOSISگروهی، تکنیکی مفید برای رتبه بندی و انتخاب تعدادی گزینه از طریق مقیاس های فاصله ای است. این روش به عنوان یکی تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره بکار می رود. در تصمیم گیری های چند معیاره کلاسیک نرخ وزن ها و شاخص ها به صورت دقیق است. ولی از طرفی درجهان واقعی، داده های مبهم بیشتر از داده های صریح و دقیق مورد استفاده قرار می گیرند. در این مقاله می خواهیم به توسعه تکنیکTOPSISدر تصمیم گیری گروهی تحت محیط فازی بپردازیم. در اینجا ارزش هر گزینه و وزن هر شاخص به صورت متغیرهای زبانی توصیف می شود و برای این کار از اعداد فازی مثلثی استفاده شده است . در این مقاله با استفاده از یک مثال به مقایسه دو روش در اندازه گیری فاصله اعداد فازی می پردازیم و نشان خواهیم داد که استفاده از هر دو روش نتایج یکسانی را در رتبه بندی گزینه ها ارائه می دهد.