سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد هاشمی دزکی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیرتهران ، ایران
مریم السادات اخوان حجازی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیرتهران ، ایران
گئورگ قره پتیان – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیرتهران ، ایران

چکیده:

مانیتورینگ عیوب سیم پیچی های ترانسفور ماتور به روش بر خط به کمک امواج الکترو مغناطیسی در مراحل تحقیقاتی در حال انجام است.دراین روش،سیم پیچیهای ترانس هدف راداری برای یک آنتن در نظر گرفته می شود، که سطح مقطع راداری مربوط به آن با حرکت سی مپیچ به بالا و پایین تغییر میکند.سپس با مقایسه حالات سالم و معیوب میتوان به ایجاد تغییر در سیم پیچ پی برد. در این مقاله نتایج حاصل از شبیه سازی یک نمونه آزمایشگاهی ساده که در دست ساخت است ارائه گردیده،با تحلیل نتایج شبیه سازی در فرکانس های مناسب برای مواقعی که محدودیت باند فرکانس داشته باشیم، فرکانس مناسب جهت مانیتورینگ و نظارت بر وضعیت سیم پیچ ها تعیین می گردد و سر انجام برای تشخیص جابجایی محوری تابعی بر حسب پاسخ دامنه و فاز ارائه شده است.