سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد فرشچی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا
محمدمهدی صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف، کارشناس مرکز تحقیقات فناور
حبیب اله مهرجو – دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

در این کار فرکانس های ویژه و مودهای ویژه اکوستیکی یک محفظه احتراق استوانه ای در دو حالت بدون بفل و با بفل به صورت عددی محاسبه شده است. روش عددی به کار رفته روش حجم محدود است که از آن برای حل معادله هلمهولتز با شرط مرزی نیومن استفاده شده است. روش حاضر یک روش کاملاً ضمنی است که در نهایت به یک مسئله مقدار ویژه منجر خواهدشد. مسئله مقدار ویژه حاصل نیز به کمک روش آرنولدی که در کد ARPACK پیاده سازی شده است، حل می شود. در این مقاله جزئیات روش عددی به کار رفته و نحوه اعمال شرایط مرزی در هندسه مورد نظر بیان شده است. فرکانس های ویژه محفظه برای مودهای مختلف اصلی و ترکیبی محاسبه شده و با مقادیر دقیق مقایسه شده است کهنتیجه کاملاً رضایت بخش است.توزیع فشار و سرعت متناظر با هر یک از این مودها نیز به کمک این روش بدست امده و ارائه شده است . قابلیت اینروش در محاسبه مودهای مزدوج مماسی که در یک فرکانس اتفاق می افتند نیز بیان شده است. تغییرات آکوستیک یک محفظه در اثر وجود بفل های شعاعی نیز در انتها آمده است.