سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محسن عامری گلستان – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهرکرد
رحیم ابراهیمی – استادیار؛ دانشگاه شهرکرد

چکیده:

در این پژوهش، از تلفیق مدل قانون اول ترمودینامیک و سینتیک شیمیایی کاهش یافته برای پیش بینی فشار داخل سیلندر در موتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن بهره گرفته شده است. سرعت بالا، سادگی و کاربرد مدل درسیستم کنترل موتور، دلیل انتخاب آن می باشد. فشار سیلندر بدست آمده از مدل با مقادیر تجربی توافق خوبی را نشان می دهد. در هر صورت، دقت مدل ارائه شده با افزایش درجه حرارت مخلوط ورودی و نسبت هم ارزی افزایش می یابد.