سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مائده ضوئی – کارشناس ارشد مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان.
محمود فرزین – دانشیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان.

چکیده:

نیازهای نوین صنعت خودرو برای تولید انبوه قطعات سبک‌وزن با مقاومت خوردگی بالا، روش‌های جدید شکل‌دهی را ایجاد کرده است. پروسه شکل‌دهی داغ ‌فلز توسط گاز، پروسه‌ای جدید بر اساس شکل‌دهی در دماهای بالا می‌باشد. شبیه‌سازی برای بررسی امکان‌پذیری فرایند و کاهش تعداد تست‌های آزمایشگاهی به کار می‌رود. در این مقاله مقدار فشار مورد نیاز برای شکل‌دهی ورق، توسط نرم‌افزارABAQUS/EXPILICITتعیین شده و پروفیل فشار در بازه زمانی و توزیع ضخامت در محصول بدست آمده است. سپس نتایج حاصل از شبیه سازی با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردیده است. این مقایسه نشان می دهد که نتایج شبیه سازی با نتایج آزمایشگاهی سازگاری قابل قبولی دارد. این موضوع سبب می گردد که شبیه سازی المان محدود این فرایند، معیار قابل اعتمادی برای تعیین پارامترهای موثر در فرایند شکل‌دهی داغ فلز توسط گاز باشد.