سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نخستین همایش علمی تخصصی حفاری در معادن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی اسلام زاده – عضو هیئت علمی و مدیر گروه معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق

چکیده:

بطور کلی جهت استخراج اکثر معادن به روش روباز یا زیر زمینی نیاز مبرم به عملیات حفاری و انفجار است مبحث حفازی در معادن روباز و ارائه یک متد و روش قابل قبول و مفید که پارامترهای موثر زیادی در آن نقش دارند می تواند علاوه بر ایجاد تولید بالا درمعدن ، هزینه ها، را نیز به نحو چشمگیری کاهش دهد. مشکل عمده ای که اغلب معادن بخصوص معدن سنگ آهن چغارت با آن روبرو می باشد. این است که فشار بهینه هوای فشرده پشت سرمته تعیین نشده است تا با این فشار بتوان بهترین سرعت حفاری را ایجاد کرد. ضمن اینکه هینه های تعمیر و سرویس کمپرسور تا آن اندازه افزایش نیابد بنحویکه از نظر اقتصادی غیر قابل توجیه باشد. مقاله حاضر درمورد چگونگی بدست آوردن فشار هوای بهینه و تاثیر ازدیاد فشار هوابر روی سرعت حفاری در ماشین های بنوماتیکی معدن خواهد بود و بر این اساس میزان توسط سرعت حفاری در هر یک از چهار بلوک تکتونیکی معدن بدست آمده و همچنین میزان فشار بهینه هوای ماشین حفاری در هر کدام از آن بلوکها با توجه به خصوصیات بلوک محاسبه شده است.
میزان فشار بهینه هوا در بلوک تکتونیکی شماره ۱ برابر ۸۵ پاره در بلوک تکتونیکی شماره ۲ برابر ۱۰/۳ بار در بلوک تکتونیکی شماره ۲ برابر ۹/۳۵ بار و در بلوک تکتونیکی شماره ۴ برابر ۱۳/۱ بارم.