سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریماه سلسبیلیان – کارشناس ارشد اکتشاف معدن – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

به منظور کنترل فرایند تخمین ازم است فضایی به نام فضای تخمین تعریف شود. این محدوده باید فضایی باشد که بخش عمده آن را کانسنگ تشکیل دهد و در آن باطله به حداقلمقدار ممکن رسیده باشد. عمدتا این فضا از طریق مرز کانسنگ و باطله مشخص می شود. در این مقاله به منظور تعیین فضای تخمین کانسنگ در توده مرکزی کانسار آهن آنومالی شمالی بافق، از کریجینگ شاخص استفاده شده است. با استفاده از نتایج کریجینگ شاخص می توان نقشه احتمال پیدایش مقادیر بزرگتر یا مساوی یک عیار حد را رسم کرد. اگر این عیار حد منطبق بر عیار حد اقتصادی کانسار باشد، این نقشه همان مرز کانسنگ و باطله را می تواند نشان دهد. بر این اساس با در نظر گرفتن عیار حد ۲۰% آهن، مرز بهینه بلوکهای کانسنگ و باطله تعیین گردیده است و نهایتا به منظور شناخت چگونگی توزیع فضایی عیار آهن در فضای تخمین کانسنگ، بر اساس داده های بکار رفته به عنوان کانسنگ گمانه ها (fe>%20) . از کریجینگ معمولی سه بعدی استفاده شده است. بر اساس این اطلاعات می توان اولاً کل ذخیره در جای کانسار را برآورد کرد و ثانیاً می توان روش استخراج و تعداد کارگاه های استخراجی را بر اساس توزیع عیار در قسمت های مختلف کانسار مشخص کرد. چنین فرایندی به منظور تعیین نحوه اختلاط ماده معدنی با کیفیت های مختلف جهت دادنخوراک ثابت به کارخانه فرآوری نیز مهم است. بر اساس نتایج کریجینگ سه بعدی منحنی های عیار – تناژ در محدوده کانسار ترسیم و میزان ذخیره توده مرکزی برای عیار حد ۲۰% آهن، حدود ۱۴۱۰۰۰۰۰۰ تن بامتوسط عیار ۳۱% آهن برآورد گردید.