سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

کامبیز بهنیا – دانشیار بخش عمران، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
جلیل شاهی – دانشیار بخش عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
نوید خادمی – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشکده فنی ، دانشگاه تهران

چکیده:

انتخاب یک سیستم حمل و نقل ریلی برای کریدور خاص شهری با انجام مطالعات زیاد و در نظر گرفتن کلیه پارامترهای موثر سنجش و در نهایت اتخاذ روش های ارزیابی و انتخاب مناسب انجام می پذیرد. یکی از پارامترهای موثر در انتخاب یک سیستم ریلی تعیین میازن ظرفیت حمل مسافر آن است. از آن جا که سیستم مونوریل در جهان و ایران یک سیستم نوظهور است و از طرفی شاهد گسترش استفاده از آن در دهه اخیر در جهان هستیم، این مقاله به بررسی توان عملیاتی سیستم مونوریل به عنوان یک سیستم حمل و نقل انبوه شهری می پردازد. در این مقاله پس از شناسایی سازندگان مطرح مونوریل در جهان و استخراج مشخصات سیستم های آنها در گام بعد با استفاده از ایین نامه TCQSM-2 nd Edition که در واقع تکمیل بخش حمل و نقل عمومی آیین نامه HCM2000 است، به محاسبه ظرفیت حمل مسافر این سیستم می پردازد و در نهایت معین می کند که مونوریل در حیطه کدامیک از انواع سیستم های ریلی اعم از سنگین و سبک قرار دارد.